Lớp 2 (Cánh diều)

Gồm hơn 300 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
 • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
 • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
 • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
 • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
 • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
 • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
 • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

Chương trình toán lớp 2 dạy các em phép tính cộng trừ trong phạm vi 100, các đơn vị đo lường và hình cơ bản. Đây là các kiến thức nền tảng giúp các em học ngày một nâng cao hơn

ÔN TẬP LỚP 1

 • Bài 1: Ôn tập các số đến 100
 • Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ(không nhớ) trong phạm vi 100
 • Bài 3: Tia số. Số liền trước Số liền sau
 • Bài 4: Đề- xi- mét
 • Bài 5: Số hạng - Tổng
 • Bài 6 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
 • Bài 7: Luyện tập chung trang 16
 • Bài 8: Phép cộng(có nhớ)trong phạm vi 20
 • Bài 9: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 (tiếp)
 • Bài 10: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 (tiếp)
 • Bài 11: Luyện tập trang 22
 • Bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
 • Bài 13: Luyện tập trang 26
 • Bài 14: Luyện tập chung trang 28
 • Bài 15: Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20
 • Bài 16: Phép trừ( có nhớ) trong phạm vi 20
 • Bài 17: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 20 tiếp theo -Trang 38
 • Bài 18: Luyện tập trang 34|
 • Bài 19: Bảng cộng(có nhớ)trong phạm vi 20
 • Bài 20: Luyện tập (trang 38)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 • Phép cộng có tổng bằng 10
 • Luyện tập - trang 14
 • 9 cộng với một số
 • Luyện tập - trang 18
 • Luyện tập - trang 18
 • 8 cộng với một số
 • Luyện tập - trang 22
 • Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
 • Bài Toán Về Nhiều Hơn
 • Luyện tập - trang 25
 • 7 cộng với một số
 • Luyện tập - trang 29
 • Bài Toán Ít Hơn
 • Luyện tập - trang 31
 • Ki-lô-gam, gam
 • Luyện tập - trang 33
 • 6 cộng với một số
 • Luyện tập - trang 37
 • Bảng Cộng
 • Luyện tập - trang 39
 • Phép Cộng Có Tổng Bằng 100
 • Luyện tập - trang 43
 • Luyện tập chung - trang 44

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 • Tìm Một Số Hạng Trong Một Tổng
 • Luyện tập - trang 46
 • Số tròn chục trừ đi một số học thử
 • 11 trừ đi một số
 • Luyện tập - trang 51
 • 12 trừ đi một số
 • 13 trừ đi một số
 • 14 trừ đi một số
 • 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 • Các cách để tạo nên số bằng phép trừ
 • Phương trình trừ
 • Toán đố với phép trừ
 • Luyện tập - trang 64
 • Luyện tập - trang 68
 • Luyện tập - trang 70
 • Tìm số trừ
 • Đường thẳng, đoạn thẳng
 • Luyện tập - trang 74
 • Ngày, giờ
 • Ngày, tháng
 • Thực hành xem lịch
 • Luyện tập chung - trang 81

Đề thi học kỳ 1

 • Đề thi Violympic năm 2015-2016
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 1 học thử
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 2
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 3
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 4
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 5
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 6
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 7
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 8
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 9
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 10
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 11
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 12
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 13
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 14
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 15
 • Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 16

ÔN TẬP

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ
 • Ôn tập về đo lường
 • Luyện tập chung - trang 88
 • Luyện tập chung - trang 90

Phép nhân, phép chia

 • Phép nhân
 • Bảng nhân 2 học thử
 • Bảng nhân 3
 • Luyện tập - trang 98
 • Bảng nhân 4
 • Luyện tập - trang 100
 • Bảng nhân 5
 • Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc
 • Phép chia
 • Bảng chia 2, một phần 2
 • Luyện tập - trang 111
 • Bảng chia 3, một phần 3
 • Luyện tập - trang 117
 • Bảng chia 4, một phần 4
 • Luyện tập - trang 120
 • Bảng chia 5, một phần 5
 • Luyện tập - trang 123
 • Luyện tập chung - trang 124
 • Giờ, phút
 • Luyện tập - trang 127
 • Tìm số bị chia
 • Luyện tập - trang 129
 • Tính chu vi tam giác, tứ giác
 • Luyện tập - trang 131
 • Số 1 trong phép nhân và phép chia
 • Số 0 trong phép nhân và phép chia
 • Luyện tập - trang 134
 • Luyện tập chung - trang 135
 • Luyện tập chung - trang 136

Các số trong phạm vi 1000

 • So sánh các số tròn trăm
 • Các số tròn chục từ 110 đến 200
 • Các số từ 101 đến 110
 • Các số từ 111 đến 200
 • Các số có ba chữ số
 • So sánh các số có ba chữ số
 • Luyện tập - trang 149
 • Lít, mi-li-lít
 • Mét, ki-lô-mét, đề-xi-mét, xen-ti-mét, mi-li-mét học thử
 • Luyện tập chung - trang 165
 • Luyện tập chung - trang 166
 • Luyện tập chung - trang 167

Ôn tập cuối năm học

 • Luyện đếm hình học thử
 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)
 • Ôn tập về phép nhân và phép chia
 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Luyện tập chung (trang 178-179)
 • Luyện tập chung - trang 181

Đề thi học kỳ 2

 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 | Đề 1
 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 | Đề 2
 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 | Đề 3
 • Đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 | Đề 4