Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 | Đề 4

Viết các số thích hợp vào chỗ trống:
 
216; 217; 218;