Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

8 cộng với một số

Thực hiện phép cộng sau:
 
8
+ 9