Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Luyện đếm hình

Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?
 


Đáp án: Có hình tam giác