Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Đề thi học kỳ 1 môn Toán 2 | Đề 9

Viết số thích hợp vào ô trống.
 
45, 46, 47, 49, 50, 51