Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Toán đố với phép cộng

Lan có 8 bông hoa, mẹ cho em thêm 7 bông hoa nữa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa?
 
 
Đáp án: bông hoa