Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Thực hiện phép trừ sau:
 
  15
- 8