Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

6 cộng với một số

Thực hiện phép cộng dưới đây.
 
 
6 + 17 =