Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Bảng chia 4, một phần 4


 
Có 8 quả táo được chia thành 4 phần bằng nhau (xem hình vẽ). Hỏi mỗi phần có bao nhiêu quả táo?

Đáp án: Mỗi phần có 8 : 4 =