Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Tính chu vi tam giác, tứ giácMột tam giác có độ dài các cạnh là 31dm, 7dm và 25dm. Chu vi tam giác đó là dm