Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Bảng nhân 3

Thực hiện phép nhân:

 
3 x 7 =