Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Bảng chia 5, một phần 5

Giải bài toán sau:
 
Có 10 quả cam được chia thành 5 phần bằng nhau (xem hình vẽ). Hỏi mỗi phần có bao nhiêu quả cam?

Đáp án: Mỗi phần có 10 : 5 = quả cam