Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Các cách để tạo nên số bằng phép cộng

Đâu KHÔNG PHẢI là cách tạo nên số 40?