Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Cộng bốn số với nhau

Thực hiện phép cộng sau:
 
14
15
16
+ 17