Lớp 2 (Cánh diều)

Gồm hơn 300 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
 • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
 • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
 • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
 • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
 • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
 • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
 • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

MonKa.vn se giúp các bé học tiếng Việt lớp 2 trôi chảy và thành thạo thông qua các bài tập đọc với các chủ đề khác nhau. Từ đó hình thành nên tình cảm yêu gia đình, bạn bè và đất nước

Tuần 1: Em là học sinh

 • Có công mài sắt, có ngày nên kim học thử
 • Chính tả: Phân biệt c/k
 • Tự thuật
 • Luyện Từ Và Câu
 • Ngày hôm qua đâu rồi
 • Chính Tả: Ngày Hôm Qua Đâu Rồi
 • Chính tả: Phân biệt l/n
 • Tập làm văn: Tự giới thiệu

Tuần 2: Em là học sinh

 • Phần thưởng
 • Kể Chuyện Lớp 2 Tuần 2 | Phần Thưởng
 • Chính Tả Lớp 2 Tuần 2 | Phần Phưởng
 • Chính tả: Phân biệt s/x
 • Làm việc thật vui
 • Luyện Từ Và Câu | Giải Bài Tập
 • Chính Tả: Làm Việc Thật Là Vui
 • Chính tả: Phân biệt g/gh
 • Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu học thử

Tuần 3: Bạn bè

 • Bạn của Nai Nhỏ
 • Kể Chuyện: Bạn Của Nai Nhỏ
 • Chính Tả: Bạn Của Nai Nhỏ, Giải Bài Tập
 • Chính tả: Phân biệt ng/ngh
 • Chính tả: Phân biệt ch/tr
 • Tập Đọc: Danh Sách Học Sinh Tổ 1 Lớp 2A
 • Luyện Từ Và Câu
 • Gọi bạn
 • Chính Tả: Gọi Bạn | Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 4: Bạn bè

 • Bím tóc đuôi sam
 • Kể Chuyện: Bím Tóc Đuôi Sam
 • Trên chiếc bè
 • Luyện Từ Và Câu: Từ chỉ sự vật
 • Tập Đọc: Mít Làm Thơ (tiếp theo)
 • Chính tả: Phân biệt d/r/gi
 • Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi

Tuần 5: Trường học

 • Chiếc bút mực
 • Kể Chuyện: Chiếc Bút Mực
 • Chính Tả: Chiếc Bút Mực | Giải Bài Tập
 • Mục lục sách
 • Luyện Từ Và Câu: Tên riêng và cách viết tên riêng
 • Tập Đọc Lớp 2 Tuần 5 | Cái Trống Trường Em
 • Tập Làm Văn

Tuần 6: Trường học

 • Tập đọc: Mẩu giấy vụn
 • Tập đọc: Ngôi trường mới
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập Đọc: Mua Kính
 • Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách
 • Tập Làm Văn

Tuần 7: Thầy cô

 • Tập đọc: Người thầy cũ
 • Kể Chuyện: Người Thầy Cũ
 • Chính Tả: Người Thầy Cũ | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Thời khóa biểu
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Cô giáo lớp em
 • Chính Tả: Cô Giáo Lớp Em| Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu

Tuần 8: Thầy cô

 • Tập đọc: Người mẹ hiền
 • Kể Chuyện: Người Mẹ Hiền
 • Chính Tả: Người Mẹ Hiền| Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Đổi giày
 • Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi
 • Tập Làm Văn

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

 • Đề kiểm tra định kì giữa kì 1 Trường TH Thiện Hưng A học thử
 • Đề thi giữa học kì 1 trường tiểu học Tứ Yên, Vĩnh Phúc
 • Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
 • Ôn Tập Giữa Học Kì 1 | Tiết 1 Đến Tiết 5
 • Ôn Tập Giữa Học Kì 1 | Tiết 6 Đến Tiết 10

Tuần 10: Ông bà

 • Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
 • Kể Chuyện: Sáng Kiến Của Bé Hà
 • Chính Tả: Ngày Lễ | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Bưu thiếp
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập Đọc: Thương Ông
 • Chính Tả: Ông Và Cháu | Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 11: Ông bà

 • Tập đọc: Bà cháu
 • Kể Chuyện: Bà Cháu
 • Chính Tả: Bà Cháu | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Cây xoài của ông em
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Đi chợ
 • Chính Tả: Cây Xoài Của Ông Em | Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Chia buồn, an ủi

Tuần 12: Cha mẹ

 • Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
 • Chính Tả: Sự Tích Cây Vú Sữa | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Điện thoại
 • Tập đọc: Mẹ
 • Chính Tả: Mẹ | Giải Bài Tập

Tuần 13: Cha mẹ

 • Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
 • Chính Tả: Bông Hoa Niềm Vui | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Quà của bố
 • Tập đọc: Há miệng chờ sung
 • Chính Tả: Qùa Của Bố | Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Kể về gia đình

Tuần 14: Anh em

 • Tập đọc: Câu chuyện bó đũa
 • Tập đọc: Nhắn tin
 • Tập đọc: Tiếng võng kêu

Tuần 15: Anh em

 • Tập đọc: Hai anh em
 • Tập đọc: Bé Hoa
 • Chính Tả: Bé Hoa | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Bán chó
 • Tập làm văn: Quan sát tranh trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin

Tuần 16: Bạn trong nhà

 • Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm học thử
 • Tập đọc: Thời gian biểu
 • Tập Đọc: Đàn Gà Mới Nở
 • Chính Tả: Trâu Ơi| Giải Bài Tập

Tuần 17: Bạn trong nhà

 • Tập đọc: Tìm ngọc
 • Chính Tả: Tìm Ngọc | Giải Bài Tập
 • Tập Đọc: Gà Tỉ Tê Với Gà
 • Thêm sừng cho ngựa
 • Chính Tả: Gà tỉ tê với gà | Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I

 • Đề kiểm tra học kì 1 trường tiểu học Vạn Phước
 • Đề thi học kì 1 trường tiểu học Nguyễn Khuyến
 • Đề kiểm tra học kì 1 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định
 • Ôn Tập Cuối Học Kì 1 | Tiết 1 Đến Tiết 5
 • Ôn Tập Cuối Học Kì 1 | Tiết 6 Đến Tiết 10

Tuần 19: Bốn mùa

 • Tập đọc: Chuyện bốn mùa học thử
 • Kể Chuyện: Chuyện Bốn Mùa
 • Chính Tả: Chuyện Bốn Mùa | Giải Bài Tập học thử
 • Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Thư Trung thu
 • Chính Tả Lớp 2 Tuần 19 | Thư Trung Thu | Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Đáp lời chào, lời tự giới thiệu

Tuần 20: Bốn mùa

 • Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
 • Kể Chuyện: Ông Mạnh Thắng Thần Gió
 • Chính Tả: Gió | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Mùa xuân đến
 • Tập Đọc: Mùa Nước Nổi
 • Chính Tả: Mưa Bóng Mây | Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 21: Chim chóc

 • Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
 • Kể Chuyện: Chim Sơn Ca Và Bông Cúc Trắng
 • Chính Tả: Chim Sơn Ca Và Bông Cúc Trắng| Giải Bài Tập
 • Tập Đọc: Thông Báo Của Thư Viện Vườn Chim
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Vè chim
 • Chính Tả: Sân Chim | Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

Tuần 22: Chim chóc

 • Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
 • Kể Chuyện Lớp: Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn
 • Chính Tả: Một Trí Khôn Hơn Trăm Trí Khôn| Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Cò và Cuốc
 • Chính Tả: Cò Và Cuốc| Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

Tuần 23: Muông thú

 • Tập đọc: Bác sĩ Sói
 • Kể Chuyện: Bác Sĩ Sói
 • Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Sư Tử xuất quân
 • Chính: Ngày Hội Đua Voi Ở Tây Nguyên| Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 24: Muông thú

 • Tập đọc: Quả tim khỉ
 • Kể Chuyện: Quả Tim Khỉ
 • Chính Tả: Quả Tim Khỉ| Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
 • Tập đọc: Voi nhà
 • Chính Tả: Voi Nhà| Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 25: Sông biển

 • Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • Kể Chuyện: Sơn Tinh Thủy Tinh
 • Chính Tả: Sơn Tinh Thủy Tinh| Giải Bài Tập
 • Tập Đọc: Dự Báo Thời Tiết
 • Tập đọc: Bé nhìn biển
 • Chính Tả: Bé Nhìn Biển| Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 26: Sông biển

 • Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
 • Kể Chuyện: Tôm Càng Và Cá Con
 • Chính Tả: Vì Sao Cá Không Biết Nói
 • Tập đọc: Sông Hương
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
 • Chính Tả: Sông Hương | Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

Tuần 27: Ôn tập giữa học kì II

Tuần 28: Cây cối

 • Tập đọc: Kho báu
 • Kể Chuyện: Kho Báu
 • Chính Tả: Kho Báu| Giải Bài Tập
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Cây dừa
 • Chính Tả: Cây Dừa | Giải Bài Tập
 • Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

Tuần 29: Cây cối

 • Tập đọc: Những quả đào
 • Kể Chuyện: Những Quả Đào
 • Chính Tả: Những Qủa Đào | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Cây đa quê hương
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập Đọc: Cậu Bé Và Cây Si Già
 • Chính Tả: Hoa Phượng | Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 30: Bác Hồ

 • Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
 • Kể Chuyện: Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng
 • Chính Tả: Ai Ngoan Sẽ Được Thưởng
 • Tập Đọc: Xem Truyền Hình
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ
 • Tập Làm Văn

Tuần 31: Bác Hồ

 • Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
 • Kể Chuyện: Chiếc Rễ Đa Tròn
 • Chính Tả: Việt Nam Có Bác | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập Đọc: Bảo Vệ Như Thế Là Rất Tốt
 • Chính Tả: Cây Và Bên Lăng Bác
 • Tập Làm Văn

Tuần 32: Nhân dân

 • Tập đọc: Chuyện quả bầu
 • Kể Chuyện: Chuyện Quả Bầu
 • Chính Tả: Chuyện Quả Bầu | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
 • Luyện Từ Và Câu
 • Tập đọc: Tiếng chổi tre
 • Chính Tả: Tiếng Chổi Tre | Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn
 • Luyện Từ Và Câu

Tuần 33: Nhân dân

 • Tập đọc: Bóp nát quả cam
 • Chính Tả: Bóp Nát Quả Cam | Giải Bài Tập
 • Tập Đọc: Lá Cờ
 • Tập đọc: Lượm
 • Chính Tả: Lượm | Giải Bài Tập
 • Tập Làm Văn

Tuần 34: Nhân dân

 • Tập đọc: Người làm đồ chơi
 • Chính Tả: Người Làm Đồ Chơi | Giải Bài Tập
 • Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo
 • Luyện Từ Và Câu

Tuần 35: Ôn tập cuối học kì II

 • Đề thi học kì 2 trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Ninh Thuận học thử
 • Đề thi học kì 2 trường Tiểu học Trần Thệ, Kiên Giang
 • Đề thi học kì 2 trường Tiểu học số 1 Canh Vinh, Bình Định
 • Đề thi học kì 2 trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Gia Lai
 • Đề thi học kì 2 trường Tiểu học Mỹ Thành
 • Đề thi học kì 2 trường Tiểu học Quài Tở, Điện Biên
 • Đề kiểm tra cuối năm môn trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định
 • Đề kiểm tra học kì 2 Phòng GD và ĐT Việt Trì
 • Đề thi học kì 2 Trường TH Tường Sơn
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Tiếng Việt