Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Bảng nhân 5

Điền kết quả đúng vào phép tính sau:

 
5 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 +