Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Toán đố với phép trừ

1. Tháng này Bình có rất nhiều điểm 10. Bình khoe với mẹ, nếu con được 5 điểm 10 nữa thì con sẽ có 30 điểm 10. Hỏi Bình đang có mấy điểm 10?2. Anh 15 tuổi. Em ít hơn anh 8 tuổi. Hỏi em mấy tuổi?3. Một bao gạo chứa 5 chục kg. Người ta bán đi 16kg. Hỏi trong bao còn bao nhiêu kg gạo?4. Con lợn cân nặng 32 kg. Con chó nhẹ hơn con lợn 17kg. Hỏi con chó nặng bao nhiêu kg?5. Thùng lớn đựng được 66 lít nước. Thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 27 lít nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?