Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 | Đề 3

 
 
Số bé nhất trong các số 562; 625; 652 là số