Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúcĐường gấp khúc ABCD gồm các đoạn thẳng nào?