Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Đường thẳng, đoạn thẳng

Đáp án: Có đoạn thẳng