Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

9 cộng với một số

Thực hiện phép cộng sau:
 
9
+ 8