Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Cộng ba số với nhau

Thực hiện phép cộng sau:
 
26
3
+ 18