Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Phương trình trừ

Điền số thích hợp vào ô trống
 
 
53 - 15 = 81 -