Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Phép cộng có tổng bằng 10

Thực hiện phép cộng dưới đây.
 
 
8 + = 10