Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Phương trình cộng

Điền số thích hợp vào ô trống
 
 
27 + 58 = 36 +