Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Đề thi học kỳ 2 toán lớp 2 | Đề 1

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 1m = ..... cm là: