Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Hình vuông, chữ nhật, tứ giác

Hình nào KHÔNG PHẢI hình tứ giác?