Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

14 trừ đi một số

Thực hiện phép trừ sau:
 
  34
- 16