Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Mét, ki-lô-mét, đề-xi-mét, xen-ti-mét, mi-li-mét

Ước lượng độ dài của con chuột dưới đây