Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

11 trừ đi một số

Thực hiện phép trừ sau:
 
  11
- 6