Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Bảng chia 2, một phần 2

Điền số thích hợp vào ô trống

 
8 : 2 =