Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Bảng nhân 4

Thực hiện phép nhân:

 
4 x 3 =