Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Lít, mi-li-lít

Để đo sức chứa của một cái ca , một cái bể,... người ta dùng đơn vị đo nào dưới đây?