Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Bảng nhân 2

Thực hiện phép nhân:

 
2 x 4 =