Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Bưu thiếp

1. Bưu thiếp màu vàng là của ai gửi cho ai?
2. Bưu thiếp màu vàng được viết nhằm mục đích gì?
3. Bưu thiếp màu hồng là ai gửi cho ai?
4. Nội dung chính của tấm thiệp đỏ là gì?
5. Bưu thiếp dùng để làm gì?6. Chỉ ra địa chỉ của người gửi trong hình ảnh sau:7. Chỉ ra địa chỉ của người nhận trong hình ảnh trên8. Khi viết bưu thiếp mừng sinh nhật ông bà, em sẽ lựa chọn phong cách viết thư nào?