Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Nhắn tin

1. Những ai đã nhắn tin cho Linh?
2. Mọi người nhắn cho Linh bằng cách nào?
3. Vì sao chị Nga phải nhắn tin cho Linh qua mẩu giấy?


4. Vì sao Hà phải nhắn tin cho Linh qua mẩu giấy?5. Chị Nga nhắn cho Linh những gì?6. Hà đã dặn Linh điều gì