Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Mẹ

Mẹ

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao thức ngoài kia 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

(Trần Quốc Minh)

1. Bài thơ trên viết về ai?
2. Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi ả?
3. Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc?
4. Người mẹ thức vì con được so sánh với hình ảnh nào?
5. Người mẹ quạt cho con ngủ ngon được so sánh với hình ảnh nào?
6. Bài thơ "Mẹ" được làm theo thể thơ nào?