Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Bạn của Nai Nhỏ

 

Bạn của Nai Nhỏ

   1. Nai Nhỏ xin phép cha được đi chơi xa cùng bạn. Cha Nai Nhỏ nói:

- Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con. 

   2. - Vâng! - Nai Nhỏ đáp - Có lần, chúng con gặp một hòn đá to chặn lối. Bạn con chỉ hích vai, hòn đá đã lăn sang một bên. 

Cha Nai Nhỏ hài lòng nói:

- Bạn con thật khỏe. Nhưng cha vẫn lo cho con.

   3. - Một lần khác, chúng con đang đi dọc bờ sông tìm nước uống thì thấy lão Hổ hung dữ đang rình sau bụi cây. Bạn con đã nhanh trí kéo con chạy nhanh như bay.

- Bạn con thật thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng cha vẫn còn lo.

   4. Nai nhỏ nói tiếp:

- Lần khác nữa, chúng con đang nghỉ trên một bãi cỏ xanh thì thấy gã Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê Non. Sói sắp tóm được Dê Non thì bạn con đã kịp lao tới, dùng đôi gạc chắc khỏe húc Sói ngã ngửa.

Nghe đến đây, cha Nai Nhỏ mừng rỡ nói:

- Đó chính là điều tốt nhất. Con trai bé bỏng của cha, con có một người bạn như thế thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa.

1. Bạn Nai Nhỏ đã xin phép cha đi đâu?
2. Cha bạn Nai Nhỏ đã nói gì?
3. Bạn của Nai Nhỏ đã làm gì khi gặp hòn đá chặn đường?
4. Bạn của Nai Nhỏ đã làm gì khi gặp Hổ ở bờ sông?
5. Bạn của Nai Nhỏ đã làm gì khi thấy Sói đang đuổi bắt Dê Non?
6. Hành động dùng vai hích để đẩy hòn đá chặn đường cho thấy điểm tốt gì ở bạn của Nai Nhỏ?
7. Hành động kéo Nai Nhỏ chạy như bay khi thấy có lão Hổ rình mò cho thấy điểm tốt gì ở bạn của Nai Nhỏ?8. Hành động húc gã Sói để cứu Dê Non cho thấy điểm tốt gì ở bạn của Nai Nhỏ?
9. Trong bài, bạn của Nai Nhỏ có những điểm nào tốt?
10. Tại sao nói Bạn của Nai Nhỏ là một người bạn tốt?
11. Biểu hiện của người cha ra sao khi nghe Nai Nhỏ kể những câu chuyện về bạn mình?