Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ

Lá thư nhầm địa chỉ

Mai giúp mẹ treo tranh Tết, chợt nghe tiếng bác đưa thư:

- Nhà 58 có thư nhé!

Cầm phong thư trên tay, Mai ngạc nhiên:

- Mẹ ơi, nhà mình có ai tên là Tường không nhỉ?

Mẹ dừng tay:

- Nhà chỉ có ba người, làm gì có ai tên Tường nữa!

- Nhưng đúng là thư gửi cho nhà mình mà.

Mẹ cầm phong thư xem rồi bảo:

- Có lẽ người gửi đã ghi nhầm số nhà. Con đừng bóc thư, để trả lại bưu điện. À, hay là con đi hỏi bác Nga xem bác có biết ai là Tường không, chuyển giúp cho họ.

Cầm lá thư đi, Mai thầm mong bác tổ trưởng biết ông Tường để lá thư này không phải vòng về Hải Phòng xa xôi nữa.

HÀO MINH

1. Mai đang giúp mẹ treo tranh Tết thì có điều gì xảy ra?2. Tại sao lá thư lại khiến Mai ngạc nhiên?
3. Mai đã làm gì khi nhận được lá thư?
4. Mai đã cầm lá thư và hỏi mẹ điều gì?
5. Sau khi xem thư, mẹ của Mai đã kết luận điều gì?
6. Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường?7. Cuối cùng, mẹ bảo Mai làm gì?8. Mai thầm mong điều gì?9. Như vậy, khi nhận được lá thư nhầm địa chỉ, em cần làm gì?
10. Trên phong thư cần ghi những gì? Ghi như vậy để làm gì?