Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Chính tả: Phân biệt ch/tr

Chọn từ viết đúng chính tả