Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Cây dừa

Cây dừa

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu,

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.

Thân dừa bạc phếch tháng năm,

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Đêm hè hoa nở cùng sao,

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh.

Ai mang nước ngọt, nước lành,

Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa.

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa,

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo.

Trời trong đầy tiếng rì rào,

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.

Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.

(Trần Đăng Khoa)

1. Lá dừa được so sánh với thứ gì?
2. Ngọn của cây dừa được so sánh với thứ gì?
3. Thân dừa được so sánh với thứ gì?
4. Quả dừa được so sánh với thứ gì?
5.

Em có nhận xét gì về cây dừa qua các hành động sau?

"Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng."

"Đêm hè hoa nở cùng sao,

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh."

"Tiếng dừa làm dịu nắng trưa,

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo."
6. Cụm từ "hũ rượu" trong câu thơ "Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa" ý chỉ gì?
7.

Câu thơ sau khiến em liên tưởng cây dừa với hình ảnh nào?

"Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi."