Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Vè chim

Vè chim

Hay chạy lon ton

Là gà mới nở

Vừa đi vừa nhảy

Là em sáo xinh

Hay nói linh tinh

Là con liếu điếu

Hay nghịch hay tếu

Là cậu chìa vôi

Hay chao đớp mồi

Là chim chèo bẻo

Tính hay mách lẻo

Thím khách trước nhà

Hay nhặt lân la

Là bà chim sẻ

Có tình có nghĩa

Là mẹ chim sâu

Giục hè đến mau

Là cô tu hú

Nhấp nhem buồn ngủ

Là bác cú mèo...

                        VÈ DÂN GIAN

Chú thích:

- Vè: lời kể có vần.

- Lon ton: dáng chạy của trẻ nhỏ.

- Tếu: vui nhộn, gây cười.

- Chao: nghiêng mình rất nhanh từ bên này qua bên kia.

- Mách lẻo: kể chuyện riêng của người này cho người khác.

- Nhặt lân la: nhặt nhạnh lúc xa, lúc gần.

- Nhấp nhem: (mắt) lúc nhắm lúc mở.

1. Con gà được miêu tả với đặc điểm nào?
2. Con sáo được miêu tả với đặc điểm nào?
3. Chim chìa vôi được miêu tả với đặc điểm nào?
4. Chim chèo bẻo được miêu tả như thế nào?
5. Chim khách được miêu tả với đặc điểm nào?
6. Chim sẻ được miêu tả gắn với đặc điểm nào?
7. Loài chim nào được miêu tả là sống "có tình có nghĩa"?
8. Loài chim nào gọi hè về?
9. Loài chim nào được miêu tả là lúc nào cũng "Nhấp nhem buồn ngủ"?