Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Sơn Tinh, Thủy Tinh

1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.

   Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.

   2. Hùng Vương chưa biết chọn ai, bèn nói:

- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

   Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.

   3. Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui. 

   Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua.

(Theo TRUYỆN CỔ VIỆT NAM)

Chú thích:

- Cầu hôn: xin lấy người con gái làm vợ.

- Lễ vật: đồ vật để biếu, tặng, cúng.

- Ván: tấm gỗ phẳng và mỏng đề bày thức ăn lên.

- Nệp (đệp): đồ đan bằng tre, nứa để đựng thức ăn.

- Ngà: răng của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng.

- Cựa: móng nhọn ở phía sau chân gà trống.

- Hồng mao: bờm (ngựa)

1. Truyện kể về đời vua Hùng Vương thứ mấy?
2. Người con gái của vua Hùng Vương tên là gì?
3. Những ai đến cầu hôn Mị Nương?
4. Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng câu hôn như thế nào?
5. Lễ vật thách cưới của vua Hùng Vương gồm những gì?
6. Ai là người đã mang lễ vật đến trước và lấy được Mị Nương?
7. Đâu là thái độ và hành động của Thủy Tinh khi không lấy được Mị Nương?
8. Câu chuyện Sơn Tinh luôn đánh thắng Thủy Tinh nói lên điều gì có thật?
9. Nội dung, ý nghĩa của truyện Sơn Tinh Thủy Tinh là gì?