Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Ngày hôm qua đâu rồi

Ngày hôm qua đâu rồi?

Em cầm tờ lịch cũ:
Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em, bố cười

Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn lên mãi
Đợi đến ngày tỏa hương.

Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong.

Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.

                       Bế Kiến Quốc

1. Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?
2. Trong khổ thơ thứ hai, ngày hôm qua ở lại gắn với hình ảnh nào?
3. Trong khổ thơ thứ ba, ngày hôm qua ở lại gắn với hình ảnh nào?
4. Ngày hôm qua ở lại trong khổ thơ cuối gắn với hình ảnh nào?
5. Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ điều gì để ngày hôm qua vẫn còn?