Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Đề thi học kì 2 trường Tiểu học Trần Thệ, Kiên Giang

Bác Hồ rèn luyện thân thể

Bác hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc:

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

(Theo ĐẦU NGUỒN)

1. Câu chuyện này kể về việc gì? 2. Bác chọn những ngọn núi như thế nào để tập?3. Bác rèn luyện thân thể bằng những cách nào?4. Người đồng chí khuyên Bác điều gì? 5. Em cho biết sau giờ tập Bác làm gì?6. Bộ phận in đậm trong câu "Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét." trả lời cho câu hỏi nào?7. Tìm cặp từ trái nghĩa trong các cặp từ sau: