Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Chính tả: Phân biệt ng/ngh

Chọn từ viết đúng chính tả