Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Gọi bạn

Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào

Trong rừng xanh sâu thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê Vàng và Dê Trắng

Một năm, trời hạn hán

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài : "Bê! Bê!"

                      (Định Hải)

1. Trong bài có những nhân vật nào?
2. Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?
3. Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?
4. Chuyện gì xảy ra khi Bê Vàng đi tìm cỏ?
5. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?
6. Dê Trắng có tìm thấy Bê Vàng không?


7. Tại sao đến giờ Dê Trắng vẫn kêu "bê bê"?
8. "Khô hạn vì trời nắng kéo dài" được gọi là?
9. Từ "lang thang" có nghĩa là?
10. Bài thơ được làm theo thể thơ nào?
11. Bài thơ có ý nghĩa gì?