Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Bán chó

Bán chó

   Chó nhà Giang đẻ những sáu con. Một hôm, chị Liên bảo:

- Nhiều chó con quá, nhà mình nuôi sao xuể. Bố bảo phải cho bớt đi. 

   Giang bàn:

- Mình có thể đem bán chúng, chị ạ.

- Nhưng chị sợ không ai mua đâu. Tốt nhất là ta đem cho bớt đi.

   Chiều hôm đó, chị Liên vừa đi học về, Giang đã đợi ngay ở cửa, khoe:

- Em bán được một con chó rồi, chị ạ.

- Em bán được thật ư? Giá bao nhiêu?

   Giang đáp:

- Hai mươi ngàn đồng ạ.

- Hai mươi ngàn đồng? - Chị ngạc nhiên. - Thế tiền đâu rồi?

- Đây không phải là mua bán bằng tiền đâu, chị ạ. Em đã đổi một con chó lấy hai chú mèo con. Một con mèo giá mười ngàn đồng đấy.

Theo TRẦN MANH THƯỜNG

1. Con chó nhà Giang đẻ bao nhiêu con?
2. Vì sao bố muốn cho bớt chó con đi?
3. Chị Liên đã bàn điều gì với em?
4. Giang đã đưa ra ý kiến gì với chị?
5. Giang đã bán chó như thế nào?