Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Cô giáo lớp em

​Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi

Đáp lời "Chào cô ạ!"

Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em nhớ mãi

Những điểm mười cô cho.

          (Nguyễn Xuân Sanh)

1. Bài thơ có mấy khổ?2. Khổ thơ 1, sáng nào bạn nhỏ đến lớp cũng thấy điều gì?
3. Trong khổ thơ 1, biểu hiện của cô giáo ra sao khi bạn nhỏ đáp lời chào?
4. Khổ thơ 1 cho em biết điều gì về cô giáo?5. Trong khổ thơ thứ hai, cô giáo dạy bạn nhỏ điều gì?
6. Chỉ ra những từ ngữ nói lên tình cảm của học sinh với cô giáo:

"Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em nhớ mãi

Những điểm mười cô cho."7. Qua các khổ thơ, em thấy tình cảm của bạn học sinh đối với cô giáo là gì?