Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Đề thi học kì 2 Trường TH Tường Sơn

  Chuyện quả bầu     
  
 
Ngày xưa, có hai vợ chồng rất hiền lành, chăm chỉ. Một hôm đi rừng, họ bắt được một con dúi. Dúi xin tha mạng. Hai vợ chồng thương tình tha cho.
       Trước khi về rừng, Dúi nói:
- Sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. Ông bà hãy lấy khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong và chui vào đó, hết hạn bảy ngày hãy ra. Hai vợ chồng làm theo. Họ khuyên bà con trong bản cùng làm nhưng chẳng ai tin. Họ vừa chuẩn bị xong sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa to,
gió lớn, nước ngập mênh mông. Muôn loài đều chết chìm trong biển nước. Khúc gỗ nổi như thuyền đã giúp hai vợ chồng thoát nạn. 
1. Hai vợ chồng vừa chuẩn bị xong điều gì xảy ra?2. Hai vợ chồng làm thế nào để thoát nạn?3. Từ trái nghĩa với từ “Vui” là từ:
4. Từ “chăm chỉ” ghép được với từ nào sau:5. Bộ phận in đậm trong câu: “Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa” trả lời cho câu hỏi nào?6. Bộ phận in đậm trong câu “Chủ nhật tớicô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú” trả lời cho câu hỏi nào:7. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao?
“Vì chăm học nên Dương học giỏi nhất lớp”8. Nhóm từ nào đồng nghĩa với từ "ước mơ"?9. Trong bài "Chuyện bốn mùa" nói về mùa nào?
10. Trong bài "Chuyện bốn mùa", em hiểu "tựu trường" có nghĩa là:11. Trong bài "Lá thư nhầm địa chỉ", nhận được phong thư Mai ngạc nhiên về điều gì?12. Trong bài "Thư trung thu", Bác Hồ khuyên các cháu thiếu nhi làm những điều gì?